یافتن محصولات و سرویس ها

سئو پیشرفته دوره های(ویژه)
انتخاب هشت کلمه کلیدی مهم
تخصیص کلید های کانونی سایت
معرفی سایت و لینکها به همه موتورهای جستجو
سئو برحسب تبلیغات در سایتهای همسو
زمان عملیاتی شدن 1 تا 2 هفته
نیاز به کد نویسی
تبلیغات ویژه در گوگل
تغییر کلی در ساختار

هزینه ماهانه

تومان 1850000


تومان1,850,000T ماهانه + تومان50,000T هزینه تنظیم
سئو برحسب کلمات کلیدی
انتخاب دو کلمه کلیدی مهم
دیده شدن بر حسب کلمه کلیدی
زمان عملیاتی شدن 2 تا 4 هفته

هزینه یکباره

تومان 1000000


تومان800,000T + تومان200,000T هزینه تنظیم به صورت یک بار
سئو سیستم مدیریت محتوای وردپرس
انتخاب هشت کلمه کلیدی مهم
تخصیص 2کلید های کانونی سایت
معرفی سایت و 50تا 100 لینک به گوگل
سئو برحسب تبلیغات در سایتهای همسو
زمان عملیاتی شدن 2 تا 4 هفته
نیاز به کد نویسی
تبلیغات ویژه در گوگل
تغییر کلی در ساختار

هزینه ماهانه

تومان 6000000تمدید در صورت افت سئو شش ماهه 1200000 تومان

تومان1,200,000T شش ماهه + تومان60,000,000T هزینه تنظیم
سئو برحسب تبلیغات در گوگل
انتخاب دو کلمه کلیدی مهم
دیده شدن بر حسب صف اول گوگل
زمان عملیاتی شدن 2 تا 4 هفته

هزینه یکباره

تومان 2500000


تومان2,000,000T + تومان500,000T هزینه تنظیم به صورت یک بار
سئو برحسب ساعت کار روی پروژه
انتخاب شش کلمه کلیدی مهم
سئو برحسب ساعت کار روی پروژه
زمان عملیاتی شدن 1تا 2 ماه

هزینه یکباره
هر40 ساعت
تومان 1050000


تومان1,000,000T + تومان500,000T هزینه تنظیم به صورت یک بار
سئو برحسب تبلیغات در سایتهای همسو
انتخاب چهار کلمه کلیدی مهم
سئو برحسب تبلیغات در سایتهای همسو
زمان عملیاتی شدن 2 تا 6 هفته

هزینه یکباره

تومان 4500000


تومان4,000,000T + تومان500,000T هزینه تنظیم به صورت یک بار

Powered by WHMCompleteSolution