یافتن محصولات و سرویس ها

سئو به رنگ گوگل
با زبانی ساده و به همین راحتی در صفحه اول دیده شوید
این مبلغ جهت شروع به کار دریافت می گردد
قبل از خرید این بسته با مشاوران ما تماس بگیرید
شروع هزینه ماهانه 300000 تومان
از یک تا 10 میلیون جهت پرتال های سازمانی
شایان ذکر است بیشتر هزینه ها صرف تبلیغات در سایتهای جستجو می شود
تومان300000.00تومان ماهانه + تومان20000.00تومان هزینه تنظیم
تومان850000.00تومان سه ماهه + تومان60000.00تومان هزینه تنظیم
تومان2500000.00تومان شش ماهه + تومان90000.00تومان هزینه تنظیم
تومان4500000.00تومان سالانه + تومان180000.00تومان هزینه تنظیم
تومان8000000.00تومان دوساله + تومان200000.00تومان هزینه تنظیم
تومان12000000.00تومان سه سالانه + تومان500000.00تومان هزینه تنظیم
سئو برحسب کلمات کلیدی
انتخاب دو کلمه کلیدی مهم
دیده شدن بر حسب کلمه کلیدی
زمان عملیاتی شدن 2 تا 4 هفته

هزینه یکباره

تومان 1000000


تومان800000.00تومان + تومان200000.00تومان هزینه تنظیم به صورت یک بار
سئو برحسب ساعت کار روی پروژه
انتخاب شش کلمه کلیدی مهم
سئو برحسب ساعت کار روی پروژه
زمان عملیاتی شدن 1تا 2 ماه

هزینه یکباره
هر40 ساعت
تومان 1050000


تومان1000000.00تومان + تومان500000.00تومان هزینه تنظیم به صورت یک بار
سئو سیستم مدیریت محتوای وردپرس
انتخاب هشت کلمه کلیدی مهم
تخصیص 2کلید های کانونی سایت
معرفی سایت و 50تا 100 لینک به گوگل
سئو برحسب تبلیغات در سایتهای همسو
زمان عملیاتی شدن 2 تا 4 هفته
نیاز به کد نویسی
تبلیغات ویژه در گوگل
تغییر کلی در ساختار

هزینه ماهانه

تومان 6000000تمدید در صورت افت سئو شش ماهه 1200000 تومان

تومان1200000.00تومان شش ماهه + تومان60000000.00تومان هزینه تنظیم
سئو پیشرفته دوره های(ویژه)
انتخاب هشت کلمه کلیدی مهم
تخصیص کلید های کانونی سایت
معرفی سایت و لینکها به همه موتورهای جستجو
سئو برحسب تبلیغات در سایتهای همسو
زمان عملیاتی شدن 1 تا 2 هفته
نیاز به کد نویسی
تبلیغات ویژه در گوگل
تغییر کلی در ساختار

هزینه ماهانه

تومان 1850000


تومان1850000.00تومان ماهانه + تومان50000.00تومان هزینه تنظیم
سئو برحسب تبلیغات در گوگل
انتخاب دو کلمه کلیدی مهم
دیده شدن بر حسب صف اول گوگل
زمان عملیاتی شدن 2 تا 4 هفته

هزینه یکباره

تومان 2500000


تومان2000000.00تومان + تومان500000.00تومان هزینه تنظیم به صورت یک بار
سئو برحسب تبلیغات در سایتهای همسو
انتخاب چهار کلمه کلیدی مهم
سئو برحسب تبلیغات در سایتهای همسو
زمان عملیاتی شدن 2 تا 6 هفته

هزینه یکباره

تومان 4500000


تومان4000000.00تومان + تومان500000.00تومان هزینه تنظیم به صورت یک بار

Powered by WHMCompleteSolution