پنل پیامکی

پنل ارسال و دریافت پیامک های تبلیغاتی مخابرات
  • پنل پیامکی نسخه شخصی

    • امکانات پنل
      دارای تمامی امکانات مدیریتی
      امکان خرید خط و شارژ
      بدون امکان ارتقاء
      تعداد 1000 عدد شارژ هدیه
      دارای 4 خط اشتراکی ارسال
      امکان ارسال انبوه تبلیغاتی
      دارای امکانات ارسال بالک
      بدون امکان ارسال با سیم کارت
      هزینه مادام العمر
      45000 تومان
    تومان40,000تومان + تومان5,000تومان هزینه تنظیم به صورت یک بار
    سفارش دهید
  • پنل پیامکی نسخه عمومی

    • امکانات پنل
      دارای تمامی امکانات مدیریتی
      امکان خرید خط و شارژ
      امکان ارتقاء
      تعداد 10000 عدد شارژ هدیه
      دارای 8 خط اشتراکی ارسال
      امکان ارسال انبوه تبلیغاتی
      دارای امکانات ارسال بالک
      امکان ارسال با سیم کارت
      هزینه مادام العمر
      225000 تومان
    تومان220,000تومان + تومان5,000تومان هزینه تنظیم به صورت یک بار
    سفارش دهید
  • پنل پیامکی نسخه اقتصادی پیشرفته

    • امکانات پنل
      دارای تمامی امکانات مدیریتی
      امکان خرید خط و شارژ
      امکان ارتقاء
      تعداد 1000 عدد شارژ هدیه
      دارای 8 خط اشتراکی ارسال
      امکان ارسال انبوه تبلیغاتی
      دارای امکانات ارسال بالک
      امکان ارسال با سیم کارت
      هزینه مادام العمر
      100000 تومان
    تومان95,000تومان + تومان5,000تومان هزینه تنظیم به صورت یک بار
    سفارش دهید
  • پنل پیامکی نسخه حرفه ای

    • امکانات پنل
      دارای تمامی امکانات مدیریتی
      امکان خرید خط و شارژ
      امکان ارتقاء
      تعداد 20000 عدد شارژ هدیه
      دارای 10 خط اشتراکی ارسال
      امکان ارسال انبوه تبلیغاتی
      دارای امکانات ارسال بالک
      امکان ارسال با سیم کارت
      هزینه مادام العمر
      550000 تومان
    تومان500,000تومان + تومان5,000تومان هزینه تنظیم به صورت یک بار
    سفارش دهید

Powered by WHMCompleteSolution