سئو و بهینه سازی سایت های پیشرفته

برای دیده شدن لازم است جذاب باشید .

سئو به رنگ گوگل

با زبانی ساده و به همین راحتی در صفحه اول دیده شوید
این مبلغ جهت شروع به کار دریافت می گردد
قبل از خرید این بسته با مشاوران ما تماس بگیرید
شروع هزینه ماهانه 300000 تومان
از یک تا 10 میلیون جهت پرتال های سازمانی
شایان ذکر است بیشتر هزینه ها صرف تبلیغات در سایتهای جستجو می شود

300,000تومان
havonta
20,000 Beállítási díj
Rendelés
سئو برحسب کلمات کلیدی

انتخاب دو کلمه کلیدی مهم
دیده شدن بر حسب کلمه کلیدی
زمان عملیاتی شدن 2 تا 4 هفته

هزینه یکباره
تومان 1000000

800,000تومان

200,000 Beállítási díj
Rendelés
سئو برحسب ساعت کار روی پروژه

انتخاب شش کلمه کلیدی مهم
سئو برحسب ساعت کار روی پروژه
زمان عملیاتی شدن 1تا 2 ماه

هزینه یکباره
هر40 ساعت
تومان 1050000

1,000,000تومان

500,000 Beállítási díj
Rendelés
سئو سیستم مدیریت محتوای وردپرس

انتخاب هشت کلمه کلیدی مهم
تخصیص 2کلید های کانونی سایت
معرفی سایت و 50تا 100 لینک به گوگل
سئو برحسب تبلیغات در سایتهای همسو
زمان عملیاتی شدن 2 تا 4 هفته
نیاز به کد نویسی
تبلیغات ویژه در گوگل
تغییر کلی در ساختار

هزینه ماهانه
تومان 6000000


تمدید در صورت افت سئو شش ماهه 1200000 تومان

1,200,000تومان
félévente
60,000,000 Beállítási díj
Rendelés
سئو پیشرفته دوره های(ویژه)

انتخاب هشت کلمه کلیدی مهم
تخصیص کلید های کانونی سایت
معرفی سایت و لینکها به همه موتورهای جستجو
سئو برحسب تبلیغات در سایتهای همسو
زمان عملیاتی شدن 1 تا 2 هفته
نیاز به کد نویسی
تبلیغات ویژه در گوگل
تغییر کلی در ساختار

هزینه ماهانه
تومان 1850000

1,850,000تومان
havonta
50,000 Beállítási díj
Rendelés
سئو برحسب تبلیغات در گوگل

انتخاب دو کلمه کلیدی مهم
دیده شدن بر حسب صف اول گوگل
زمان عملیاتی شدن 2 تا 4 هفته

هزینه یکباره
تومان 2500000

2,000,000تومان

500,000 Beállítási díj
Rendelés
سئو برحسب تبلیغات در سایتهای همسو

انتخاب چهار کلمه کلیدی مهم
سئو برحسب تبلیغات در سایتهای همسو
زمان عملیاتی شدن 2 تا 6 هفته

هزینه یکباره
تومان 4500000

4,000,000تومان

500,000 Beállítási díj
Rendelés