ثبت برند و نام و علامت تجاری علامت معنوی

پیش پرداخت ثبت نشان

هزینه اولیه برای مجموعه کارهای کارشناسی ثبت لوگو و نام تجاری . این هزینه صرفآ جهت استعلام و ثبت اطلاعات اولیه دریافت می گردد و حتی در صورت عدم ثبت توسط واحد ثبت قابل استرداد و بازگشت نمی باشد. بعد از اعلام نتیجه مثبت یکی از تعرفه های زیر قابل ثبت می باشد.

ثبت نشان و برند تجاری لاتین و فارسی غیر تجاری

ثبت نشان تجاری غیر تجاری برای اشخاص حقیقی به همراه طراحی یک لوگو منحصر بفرد تجاری
مدت زمان نوبت دهی کارشناسی برای واحد ثبت بین یک 45 تا 60 روز
در صورت عدم ثبت با کسر هزینه کارشناسی مابقی هزینه به حساب درخواست دهنده استرداد خواهد شد
هزینه کارشناسی اولیه 180000 تومان می باشد
هزینه کلی 1300000 تومان برای ده سال

ثبت نشان و برند تجاری واحد صنعتی لاتین و فارسی تجاری

ثبت نشان تجاری تجاری برای اشخاص حقیقی و حقوقی به همراه طراحی یک لوگو منحصر بفرد تجاری
مدت زمان نوبت دهی کارشناسی برای واحد ثبت بین یک 45 تا 60 روز
در صورت عدم ثبت با کسر هزینه کارشناسی مابقی هزینه به حساب درخواست دهنده استرداد خواهد شد
هزینه کارشناسی اولیه 280000 تومان می باشد
هزینه کلی 1600000 تومان برای ده سال

ثبت نشان و برند تجاری واحد معنوی لاتین و فارسی تجاری و غیر تجاری

ثبت نشان تجاری و غیرتجاری برای اشخاص حقیقی و حقوقی به همراه طراحی یک لوگو منحصر بفرد تجاری
مدت زمان نوبت دهی کارشناسی برای واحد ثبت بین یک 45 تا 60 روز
در صورت عدم ثبت با کسر هزینه کارشناسی مابقی هزینه به حساب درخواست دهنده استرداد خواهد شد
هزینه کارشناسی اولیه 280000 تومان می باشد
هزینه کلی 1600000 تومان برای ده سال

ثبت برند و نام تجاری ویژه VIP

ثبت نشان تجاری و غیرتجاری برای اشخاص حقیقی و حقوقی به صورت کاملا ویژه و VIP
اسامی رزو شده و خاص و مهم در این لیست می باشند
به همراه طراحی یک لوگو منحصر بفرد تجاری
مدت زمان نوبت دهی کارشناسی برای واحد ثبت بین یک 45 تا 60 روز
در صورت عدم ثبت با کسر هزینه کارشناسی مابقی هزینه به حساب درخواست دهنده استرداد خواهد شد
هزینه کارشناسی اولیه 380000 تومان می باشد
هزینه کلی 3600000 تومان برای ده سال