هاستینگ و میزبانی وب

هاستینگ و میزبانی وب

هاستینگ حرفه ای سی پنل ایران پلن آ

هاستینگ حرفه ای سی پنل ایران پلن آ
فضای دیسک 3 گیگ
ترافیک ماهانه 50 گیگ
ایمیل 5 عدد
اف تی پی 2 عدد
دیتابیس 1 عدد
ساب دامین 10 عدد
تعداد دامنه 1 عدد

هاست حرفه ای سی پنل ایران پلن ب

هاست حرفه ای سی پنل ایران پلن ب
فضای دیسک 5 گیگ
ترافیک ماهانه 100 گیگ
ایمیل 10 عدد
اف تی پی 10 عدد
دیتابیس 10 عدد
ساب دامین 20 عدد
تعداد دامنه 10 عدد

هاست حرفه ای سی پنل ایران پلن پ

هاست حرفه ای سی پنل ایران پلن پ
فضای دیسک 10 گیگ
ترافیک ماهانه 1 ترابایت
ایمیل نامحدود
اف تی پی نامحدود
دیتابیس نامحدود
ساب دامین نامحدود
تعداد دامنه نامحدود