طراحی اپلیکیشن

طراحی اپلیکیشن

اپلیکیشن خواندنی (کتاب گونه)

اپلیکیشن کتابخوان استاتیک
دیتابیس داخلی
ویژه آندروید
بدون وبسایت
بدون دامنه
بدون سرور
دارای منو محدود اولیه
سه بار ارتقاء
بدون کمپین تبلیغاتی
به همراه ثبت در بازار
بدون ثبت در گوگل پلی
به همراه قابلیت پرداخت درون برنامه
بدون تبلیغ
بدون سورس

اپلیکیشن فروشگاهی اقتصادی

اپلیکیشن فروشگاهی اقتصادی
دیتابیس تحت وب
ویژه آندروید
به همراه وبسایت
به همراه دامنه
بدون سرور
دارای منو نامحدود اولیه
پنج بار ارتقاء
بدون کمپین تبلیغاتی
به همراه ثبت در بازار
به همراه محتوای اولیه
به همراه قابلیت پرداخت درون برنامه
بدون مدیریت محتوای ادامه دار
بدون سورس

اپلیکیشن فروشگاهی کاربردی

اپلیکیشن فروشگاهی کاربردی
دیتابیس تحت وب
ویژه آندروید
به همراه وبسایت
به همراه دامنه
به همراه سرور
دارای منو نامحدود اولیه
ده بار ارتقاء
بدون کمپین تبلیغاتی
به همراه ثبت در بازار
به همراه محتوای اولیه
به همراه قابلیت پرداخت درون برنامه
به همراه مدیریت محتوای ادامه دار
بدون سورس

تومان400,000تومان
ماهانه
تومان10,000,000 هزینه تنظیم
سفارش دهید
اپلیکیشن تعاملی

اپلیکیشن تعاملی
دیتابیس تحت وب
ویژه آندروید
به همراه وبسایت
به همراه دامنه
به همراه سرور
دارای منو نامحدود اولیه
ده بار ارتقاء
بدون کمپین تبلیغاتی
به همراه ثبت در بازار
به همراه محتوای اولیه
به همراه قابلیت پرداخت درون برنامه
به همراه مدیریت محتوای ادامه دار
بدون سورس

تومان1,500,000تومان
ماهانه
تومان20,000,000 هزینه تنظیم
سفارش دهید
اپلیکیشن چند سطحی

اپلیکیشن تعاملی
دیتابیس تحت وب
ویژه آندروید
به همراه وبسایت
به همراه دامنه
به همراه سرور
دارای منو نامحدود اولیه
ده بار ارتقاء
با کمپین تبلیغاتی
به همراه ثبت در بازار
به همراه محتوای اولیه
به همراه قابلیت پرداخت درون برنامه
به همراه مدیریت محتوای ادامه دار
بدون سورس

تومان2,000,000تومان
ماهانه
تومان45,000,000 هزینه تنظیم
سفارش دهید
اپلیکیشن اختصاصی استارت آپ

اپلیکیشن اختصاصی استارت آپ
دیتابیس تحت وب
ویژه آندروید و آی او اس
به همراه وبسایت
به همراه دامنه
به همراه سرور
دارای منو نامحدود اولیه
ده بار ارتقاء
با کمپین تبلیغاتی
به همراه ثبت در بازار
به همراه محتوای اولیه
به همراه قابلیت پرداخت درون برنامه
به همراه مدیریت محتوای ادامه دار
بدون سورس

تومان3,000,000تومان
ماهانه
تومان150,000,000 هزینه تنظیم
سفارش دهید