طراحی فروشگاه اینترنتی

طراحی فروشگاه اینترنتی

طراحی فروشگاه اینترنتی اقتصادی

امکان همزمان هر ثانیه 100 بازدید
پوسته طراحی شده اشتراکی
سرور آلمان اشتراکی
امکان ارتقاء دارد
فضا و ترافیک 20گیگ
سرعت 99% لایت اسپید
دارای ssl رایگان
دارای ایمیل سازمانی 10
طراحی و سطوح کاربری سفارشی
سئو محتوایی یک سال رایگان
سئو کدینگ یک ماهه رایگان
بدون اپ آندروید
دارای بخش مدیریت فروشگاهی
بدون کمپین تبلیغاتی یک ماهه اول

طراحی فروشگاه اینترنتی کاتالوگ

امکان همزمان هر ثانیه 200 بازدید
پوسته طراحی شده اشتراکی
سرور آلمان اشتراکی
امکان ارتقاء دارد
فضا و ترافیک 50گیگ
سرعت 99% لایت اسپید
دارای ssl رایگان
دارای ایمیل سازمانی 20
طراحی و سطوح کاربری سفارشی
سئو محتوایی یک سال رایگان
سئو کدینگ یک ماهه رایگان
بدون اپ آندروید
دارای بخش مدیریت فروشگاهی
کمپین تبلیغاتی یک ماهه اول

طراحی فروشگاه اینترنتی برنزی

امکان همزمان هر ثانیه 400 بازدید
پوسته طراحی شده اختصاصی
سرور ایران اختصاصی
امکان ارتقاء دارد
فضا و ترافیک نامحدود
سرعت 99% لایت اسپید
دارای ssl اختصاصی
دارای ایمیل سازمانی نامحدود
طراحی و سطوح کاربری سفارشی
سئو محتوایی یک سال رایگان
سئو کدینگ شش ماهه رایگان
بدون اپ آندروید
دارای بخش مدیریت فروشگاهی
کمپین تبلیغاتی شش ماهه اول

طراحی فروشگاه اینترنتی نقره ای

امکان همزمان هر ثانیه 400 بازدید
پوسته طراحی شده اختصاصی
سرور ایران اختصاصی
امکان ارتقاء دارد
فضا و ترافیک نامحدود
سرعت 99% لایت اسپید
دارای ssl اختصاصی
دارای ایمیل سازمانی نامحدود
طراحی و سطوح کاربری سفارشی
سئو محتوایی یک سال رایگان
سئو کدینگ شش ماهه رایگان
بدون اپ آندروید
دارای بخش مدیریت فروشگاهی
کمپین تبلیغاتی شش ماهه اول

تومان1,100,000تومان
سالانه
تومان12,000,000 هزینه تنظیم
سفارش دهید
طراحی فروشگاه اینترنتی طلایی + اپ

امکان همزمان هر ثانیه 500 بازدید
پوسته طراحی شده اختصاصی
سرور ایران اختصاصی
امکان ارتقاء دارد
فضا و ترافیک نامحدود
سرعت 99% لایت اسپید
دارای ssl اختصاصی
دارای ایمیل سازمانی نامحدود
طراحی و سطوح کاربری سفارشی
سئو محتوایی یک سال رایگان
سئو کدینگ شش ماهه رایگان
دارای اپ آندروید
دارای بخش مدیریت فروشگاهی
کمپین تبلیغاتی شش ماهه اول

طراحی فروشگاه اختصاصی سفارشی + اپ

امکان همزمان هر ثانیه 1000 بازدید
پوسته طراحی شده اختصاصی
سرور ایران اختصاصی
امکان ارتقاء دارد
فضا و ترافیک نامحدود
سرعت 99% لایت اسپید
دارای ssl اختصاصی
دارای ایمیل سازمانی نامحدود
طراحی و سطوح کاربری سفارشی
سئو محتوایی یک سال رایگان
سئو کدینگ یک سال رایگان
دارای اپ آندروید
دارای بخش مدیریت فروشگاهی
کمپین تبلیغاتی سالانه دو بسته