طراحی سایت شرکتی

طراحی سایت شرکتی

طراحی سایت شرکتی اقتصادی

امکان همزمان هر ثانیه 20 بازدید
پوسته طراحی شده اشتراکی
سرور آلمان اشتراکی
امکان ارتقاء دارد
فضا 5گیگ ترافیک 20 گیگ
سرعت 99% لایت اسپید
دارای ssl اشتراکی
دارای ایمیل سازمانی 20 اکانت
طراحی و سطوح کاربری پیش فرض
سئو محتوایی یک ماهه رایگان
سئو کدینگ یک ماه رایگان
کمپین تبلیغاتی ندارد

حمایت مالی به بنیادهای مردمی

فقط حمایت

طراحی سایت شرکتی کاتالوگ

امکان همزمان هر ثانیه 50 بازدید
پوسته طراحی شده اشتراکی
سرور آلمان اشتراکی
امکان ارتقاء دارد
فضا 50گیگ ترافیک 50 گیگ
سرعت 99% لایت اسپید
دارای ssl اشتراکی
دارای ایمیل سازمانی 30 اکانت
طراحی و سطوح کاربری پیش فرض
سئو محتوایی سه ماهه رایگان
سئو کدینگ یک ماه رایگان
کمپین تبلیغاتی ندارد

طراحی سایت شرکتی برنزی

امکان همزمان هر ثانیه 100 بازدید
پوسته طراحی شده اشتراکی
سرور آلمان اختصاصی
امکان ارتقاء دارد
فضا 10گیگ ترافیک 30 گیگ
سرعت 99% لایت اسپید
دارای ssl اشتراکی
دارای ایمیل سازمانی 40 اکانت
طراحی و سطوح کاربری پیش فرض
سئو محتوایی شش ماهه رایگان
سئو کدینگ یک ماه رایگان
کمپین تبلیغاتی ندارد

طراحی سایت شرکتی نقره ای

امکان همزمان هر ثانیه 200 بازدید
پوسته طراحی شده اختصاصی
سرور ایران یا آلمان اختصاصی
امکان ارتقاء دارد
فضا 10گیگ ترافیک 40 گیگ
سرعت 99% لایت اسپید
دارای ssl اختصاصی
دارای ایمیل سازمانی 50 اکانت
طراحی و سطوح کاربری سفارشی
سئو محتوایی یک سال رایگان
سئو کدینگ سه ماه رایگان
کمپین تبلیغاتی ندارد

تومان1,100,000تومان
سالانه
تومان9,000,000 هزینه تنظیم
سفارش دهید
طراحی سایت شرکتی طلایی

امکان همزمان هر ثانیه 500 بازدید
پوسته طراحی شده اختصاصی
سرور ایران یا آلمان اختصاصی
امکان ارتقاء دارد
فضا 10گیگ ترافیک 50 گیگ
سرعت 99% لایت اسپید
دارای ssl اختصاصی
دارای ایمیل سازمانی 100 اکانت
طراحی و سطوح کاربری سفارشی
سئو محتوایی یک سال رایگان
سئو کدینگ شش ماه رایگان
کمپین تبلیغاتی یک ماهه

تومان1,650,000تومان
سالانه
تومان15,000,000 هزینه تنظیم
سفارش دهید
طراحی سایت شرکتی سفارشی

امکان همزمان هر ثانیه 1000 بازدید
پوسته طراحی شده آاختصاصی
سرور ایران اختصاصی
امکان ارتقاء دارد
فضا و ترافیک نامحدود
سرعت 99% لایت اسپید
دارای ssl اختصاصی
دارای ایمیل سازمانی نامحدود
طراحی و سطوح کاربری سفارشی
سئو محتوایی یک سال رایگان
سئو کدینگ یک سال رایگان
کمپین تبلیغاتی سالانه دو بسته

تومان3,500,000تومان
سالانه
تومان100,000,000 هزینه تنظیم
سفارش دهید