مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:
ایمیل سازمانی تعداد نامحدود - ایمیل سازمانی
تعداد نامحدود
فضای کد 1 گیگ
پهنای باند 10 گیگ
امنیت SSl وریساین
پنل سی پنل

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (34.201.18.139) وارد شده است.