طراحی سایت فروشگاهی

یک فروشگاه آنلاین استاندارد مساوی است با فروش میلیاردی

فروشگاه آنلاین نسخه اقتصادی(ارزان)پنل مدیریت سایت
پنل مدیریت ایمیل
افزودن و یرایش نامحدود اخبار
افزودن و یرایش نامحدود محصولات
قابل ارتقاء به نسخه طلایی
دارای آیتم تماس با ما ویژه
امکان تولید صفحات و مطالب نامحدود
امکان ایجاد محدود گالری تصاویرمحصولات
دارای یک هاست محدود اشتراکی
امکان افزودن امحدود ماژول پرداخت آنلاین
امکانات دیگر را در افزودنی های محصولات اضافه کنید

شش ماه پشتیبانی رایگان

هزینه یک باره 1500000 تومان
هر ساله فقط 125000 تومان بابت هاست و دامنه پرداخت می گردد.

  • امکانات
بسته فروشگاه آنلاین نسخه دکهپنل مدیریت سایت
پنل مدیریت هاست
پنل مدیریت ایمیل
افزودن و یرایش نامحدود اخبار
افزودن و یرایش نامحدود تخفیفات
افزودن و یرایش نامحدود محصولات
افزودن و یرایش نامحدود ماژول ها
دارای آیتم تماس با ما ویژه
امکان تولید صفحات و مطالب نامحدود
امکان ایجاد نامحدود گالری تصاویرمحصولات
دارای یک هاست محدود اشتراکی
بدون گواهی نامه اس اس ال ssl
امکان افزودن نامحدود ماژول پرداخت آنلاین
امکانات دیگر را در افزودنی های محصولات اضافه کنید

شش ماه پشتیبانی رایگان

هزینه یک باره 2500000 تومان
هر ساله فقط 125000 تومان بابت هاست و دامنه پرداخت می گردد.

  • امکانات
بسته فروشگاهی شرکتی ورژن نقره ایپنل مدیریت سایت
پنل مدیریت هاست
پنل مدیریت ایمیل
افزودن و یرایش نامحدود اخبار
افزودن و یرایش نامحدود تخفیفات
افزودن و یرایش نامحدود محصولات
افزودن و یرایش نامحدود ماژول ها
دارای آیتم تماس با ما ویژه
امکان افزودن لوگو مشتریان
بخش مدیریت ظاهری قالب
امکان تولید صفحات و مطالب نامحدود
امکان ایجاد نامحدود گالری تصاویرمحصولات
دارای یک هاست محدود اشتراکی
بدون گواهی نامه اس اس ال ssl
امکان افزودن نامحدود ماژول پرداخت آنلاین
امکانات دیگر را در افزودنی های محصولات اضافه کنید

شش ماه پشتیبانی رایگان

هزینه یک باره 3200000 تومان
هر ساله فقط 530000 تومان بابت هاست و دامنه پرداخت می گردد.

  • امکانات
بسته فروشگاه آنلاین نسخه تجاری عمدهپنل مدیریت سایت
پنل مدیریت هاست
پنل مدیریت ایمیل
افزودن و یرایش نامحدود اخبار
افزودن و یرایش نامحدود تخفیفات
افزودن و یرایش نامحدود محصولات
افزودن و یرایش نامحدود ماژول ها
دارای آیتم تماس با ما ویژه
امکان افزودن لوگو مشتریان
بخش مدیریت ظاهری قالب
امکان تولید صفحات و مطالب نامحدود
امکان ایجاد نامحدود گالری تصاویرمحصولات
دارای یک هاست محدود اشتراکی
بدون گواهی نامه اس اس ال ssl
امکان افزودن نامحدود ماژول پرداخت آنلاین
امکانات دیگر را در افزودنی های محصولات اضافه کنید

شش ماه پشتیبانی رایگان

هزینه یک باره 4600000 تومان
هر ساله فقط 225000 تومان بابت هاست و دامنه پرداخت می گردد.

  • امکانات
فروشگاه آنلاین به همراه اپلیکیشن آندرویدیپنل مدیریت سایت
پنل مدیریت هاست
پنل مدیریت ایمیل
دارای اپلیکیشن اختصاصی آندرویدی
افزودن و یرایش نامحدود اخبار
افزودن و یرایش نامحدود تخفیفات
افزودن و یرایش نامحدود محصولات
افزودن و یرایش نامحدود ماژول ها
دارای آیتم تماس با ما ویژه
امکان افزودن لوگو مشتریان
بخش مدیریت ظاهری قالب
امکان تولید صفحات و مطالب نامحدود
امکان ایجاد نامحدود گالری تصاویرمحصولات
دارای یک هاست محدود اشتراکی
بدون گواهی نامه اس اس ال ssl
امکان افزودن نامحدود ماژول پرداخت آنلاین
امکانات دیگر را در افزودنی های محصولات اضافه کنید

شش ماه پشتیبانی رایگان

هزینه یک باره 8800000 تومان
هر ساله فقط 425000 تومان بابت هاست و دامنه پرداخت می گردد.

  • امکانات
پرتال ویژه فروشگاهی به همراه دو نسخه اپلیکیشنپنل مدیریت سایت
پنل مدیریت هاست
پنل مدیریت ایمیل
دارای اپلیکیشن اختصاصی آندرویدی
دارای اپلیکیشن اختصاصی آی او اس
افزودن و یرایش نامحدود اخبار
افزودن و یرایش نامحدود تخفیفات
افزودن و یرایش نامحدود محصولات
افزودن و یرایش نامحدود ماژول ها
دارای آیتم تماس با ما ویژه
امکان افزودن لوگو مشتریان
بخش مدیریت ظاهری قالب
امکان تولید صفحات و مطالب نامحدود
امکان ایجاد نامحدود گالری تصاویرمحصولات
دارای یک هاست محدود اشتراکی
بدون گواهی نامه اس اس ال ssl
امکان افزودن نامحدود ماژول پرداخت آنلاین
و ده ها امکان دیگر سفارشی
امکانات دیگر را در افزودنی های محصولات اضافه کنید

دو سال پشتیبانی رایگان

هزینه یک باره 14500000 تومان
هر ساله فقط 200000 تومان بابت هاست و دامنه پرداخت می گردد.

  • امکانات
سایت فروشگاه آنلاین نسخه سرویس ایران کاملا اختصاصیپنل مدیریت سایت
پنل مدیریت هاست
پنل مدیریت ایمیل
ssl دارای گواهینامه بین المللی
ثبت 2 دامنه بین المللی یک ساله
ثبت یک دامنه ایران رایگان 5 ساله
دارای اپلیکیشن اختصاصی آندرویدی
دارای اپلیکیشن اختصاصی آی او اس
افزودن و یرایش نامحدود اخبار
افزودن و یرایش نامحدود تخفیفات
افزودن و یرایش نامحدود محصولات
افزودن و یرایش نامحدود ماژول ها
دارای آیتم تماس با ما ویژه
امکان افزودن لوگو مشتریان
بخش مدیریت ظاهری قالب
امکان تولید صفحات و مطالب نامحدود
امکان ایجاد نامحدود گالری تصاویرمحصولات
دارای یک هاست نامحدود اختصاصی
امکان افزودن نامحدود ماژول پرداخت آنلاین
و ده ها امکان دیگر سفارشی
امکانات دیگر را در افزودنی های محصولات اضافه کنید

دو سال پشتیبانی رایگان

هزینه یک باره 25000000 تومان
هر ساله فقط 800000 تومان بابت هاست و دامنه پرداخت می گردد.

  • امکانات
کد تخفیف 10درصدی

کد تخفیف 10درصدی
جهت محصولات خاص مدیرتی