مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:
سئو به رنگ گوگل - با زبانی ساده و به همین راحتی در صفحه اول دیده شوید
این مبلغ جهت شروع به کار دریافت می گردد
قبل از خرید این بسته با مشاوران ما تماس بگیرید
شروع هزینه ماهانه 300000 تومان
از یک تا 10 میلیون جهت پرتال های سازمانی
شایان ذکر است بیشتر هزینه ها صرف تبلیغات در سایتهای جستجو می شود

سئو برحسب کلمات کلیدی - انتخاب دو کلمه کلیدی مهم
دیده شدن بر حسب کلمه کلیدی
زمان عملیاتی شدن 2 تا 4 هفته

هزینه یکباره

تومان 1000000تومان800,000تومان + تومان200,000تومان هزینه تنظیم به صورت یک بار
سئو برحسب ساعت کار روی پروژه - انتخاب شش کلمه کلیدی مهم
سئو برحسب ساعت کار روی پروژه
زمان عملیاتی شدن 1تا 2 ماه

هزینه یکباره
هر40 ساعت
تومان 1050000تومان1,000,000تومان + تومان500,000تومان هزینه تنظیم به صورت یک بار
سئو سیستم مدیریت محتوای وردپرس - انتخاب هشت کلمه کلیدی مهم
تخصیص 2کلید های کانونی سایت
معرفی سایت و 50تا 100 لینک به گوگل
سئو برحسب تبلیغات در سایتهای همسو
زمان عملیاتی شدن 2 تا 4 هفته
نیاز به کد نویسی
تبلیغات ویژه در گوگل
تغییر کلی در ساختار

هزینه ماهانه

تومان 6000000تمدید در صورت افت سئو شش ماهه 1200000 تومان


سئو پیشرفته دوره های(ویژه) - انتخاب هشت کلمه کلیدی مهم
تخصیص کلید های کانونی سایت
معرفی سایت و لینکها به همه موتورهای جستجو
سئو برحسب تبلیغات در سایتهای همسو
زمان عملیاتی شدن 1 تا 2 هفته
نیاز به کد نویسی
تبلیغات ویژه در گوگل
تغییر کلی در ساختار

هزینه ماهانه

تومان 1850000سئو برحسب تبلیغات در گوگل - انتخاب دو کلمه کلیدی مهم
دیده شدن بر حسب صف اول گوگل
زمان عملیاتی شدن 2 تا 4 هفته

هزینه یکباره

تومان 2500000تومان2,000,000تومان + تومان500,000تومان هزینه تنظیم به صورت یک بار
سئو برحسب تبلیغات در سایتهای همسو - انتخاب چهار کلمه کلیدی مهم
سئو برحسب تبلیغات در سایتهای همسو
زمان عملیاتی شدن 2 تا 6 هفته

هزینه یکباره

تومان 4500000تومان4,000,000تومان + تومان500,000تومان هزینه تنظیم به صورت یک بار

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (3.239.159.107) وارد شده است.